(48) 794 357 459                    biuro@finteam.pl

Zasady wystawiania faktur VAT – terminy

Na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów w dniu 05.04.2019 zostały opublikowane aktualne zasady wystawiania FV. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem link.

Jednocześnie pragniemy zwrócić Państwa uwagę na terminy wystawiania faktur.
Najważniejszą z zasad jest ta, która mówi, iż faktury VAT powinny zostać wystawione nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał cześć lub całość płatności za zleconą usługę czy dostawę towaru z góry, zobowiązany jest wystawić FV w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

Od powyżej reguły występują również wyjątki:

    w przypadku wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych przedsiębiorca ma czas 30 dni na wystawienie FV licząc od dnia wykonania usługi,
    w przypadku dostawy książek drukowanych termin wystawianie FV to 60 dni od dnia wydania towaru,
    w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek, przedsiębiorca ma czas 90 dni na wystawienie FV licząc do dnia wykonania czynności.
Kontakt
Kontakt Rzeszów

Oddział Rzeszów

ul. Solińska 1 lok. 15
35-505 Rzeszów
woj. podkarpackie

 

    +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl

Kontakt Kraków

Oddział Kraków

ul. Bochenka 24 lok. 47
30-693 Kraków
woj. małopolskie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl