(48) 794 357 459                    biuro@finteam.pl

Rozliczenie podatku dochodowego

Zacznijmy od tego co określamy słowem PIT. Z języka angielskiego PIT to skrót od Personal Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych. Innymi słowy podatek dochodowy można określić jako „podatek do zysku”. Część wypracowanego przez podatnika zysku jest odprowadzana do Urzędu Skarbowego jako podatek. Współczynnik podatku określony jest procentowo. W zależności od wybranego sposobu rozliczenia wacha się od od 3% do 40%.

Biuro Rachunkowe FINTEAM z Rzeszowa i Krakowa oferuje swoim klientom pełen zakres usług w tym obszarze. Rozliczymy dla Państwa:

  • PIT-37, najbardziej popularne zeznanie, jest ono składane w przypadku, gdy osiągamy dochód z umowy o pracę, emerytury, umowy zlecenia,
  • PIT-36, składają osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczające się na zasadach ogólnych, czyli według stawki podatku 18 i 32%
  • PIT-36L, to PIT składany przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rozliczaną wg podatku liniowego ze stawką 19%,
  • PIT-28, to deklaracja składana przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, lub osoby posiadające przychód z wynajmu,
  • PIT-38, do kolejne zeznanie składane przez osoby posiadające dochód z gry na giełdzie, papierów wartościowych, oraz w przypadku osiągnięcia zysku z kapitałów pieniężnych.
  • PIT-39, to PIT, w którym deklarujemy osiągnięty dochód ze zbycia nieruchomości, w przypadku gdy czas jej posiadania był krótszy niż 5 lat.

Jeżeli podatnik posiada kilka źródeł przychodu w danym roku, zobowiązany jest do złożenia kilku deklaracji PIT, odpowiednich do osiąganego zysku. Roczna deklaracja PIT składana przez podatników jest podsumowaniem rocznego zysku osiągniętego przez podatnika, na podstawie którego jest wyliczany podatek dochodowy należny do wpłaty do US. Każdy podatnik jest zobligowany do wpłaty co miesiąc zaliczek na podatek dochodowy. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy osób prowadzących działalność gospodarczą. W PIT suma zaliczek jest porównywana z rocznym naliczonym podatkiem. W przypadku różnicy podatnik zobowiązany jest do dopłaty podatku lub należmy mu się zwrot.

Ważne terminy przy rozliczeniu PIT

W zależności od wybranego rozliczenia, PIT należy składać w terminie:

  • do 2 lutego – PIT 16A (karta podatkowa), PIT 19A (obowiązujący duchownych), PIT 28 (ryczałt);
  • do 2 marca – PIT 40 (składany przez płatnika), PIT 40A (rozliczany przez ZUS za świadczeniobiorcę);
  • do 30 kwietnia – PIT 36 (za działalność gospodarczą), PIT 36L (podatek liniowy), PIT 37 (umowa o pracę), 38 (dla giełdy), PIT 39 (dla nieruchomości).

Klientom naszego biura rachunkowego w Rzeszowie i Krakowie, którym prowadzimy księgowość firmy, deklarację roczną PIT generujemy w ramach świadczonej usługi rachunkowej.

ŻarówkaZainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych oddziałów!

Przejdź do kontaktu
Kontakt
Kontakt Rzeszów

Oddział Rzeszów

ul. Solińska 1 lok. 15
35-119 Rzeszów
woj. podkarpackie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl

Kontakt Kraków

Oddział Kraków

ul. Bochenka 24 lok. 47
30-693 Kraków
woj. małopolskie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl