(48) 794 357 459                    biuro@finteam.pl

Rejestracja nowej działalności gospodarczej

Obecnie coraz więcej osób podejmuje decyzję na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Często jest to związane ze zmianą formy współpracy z dotychczasowym pracodawcą, przechodzimy z umowa o pracę na tzw. kontrakt. Ta sytuacja jest najprostsza, ponieważ mamy jasno określony model biznesowy i możemy oprzeć się na doświadczeniu kolegów, czy wsparciu pracodawcy w otworzeniu własnej działalności gospodarczej.

Co jednak w sytuacji, gdy mamy pomysł na biznes, kontakty, zbyt na nasze usługi czy towary, natomiast nie znany prawnych czy skarbowych uwarunkowań. Do podstawowych zagadnień, które należy rozważyć są zakładając własną firmę to:

  1. Wybór formy prawnej. Możliwości w tym zakresie mamy kilka. Począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej, poprzez spółki cywilne, jawne czy partnerskie, skończywszy na spółkach prawa handlowego (spółka z o.o., spółka akcyjna).
  2. Wybór formy opodatkowania. Przepisy podatkowe regulują zasady doboru formy opodatkowania dla danego rodzaju działalności gospodarczej. Wybór właściwej metody prowadzenia rozliczeń firmy jest kluczowy, ponieważ zależy do niego wysokość płaconych podatków oraz zakres koniecznej do prowadzenia dokumentacji księgowej. Nasze biuro rachunkowe w Rzeszowie i Krakowie, bezpłatnie dokona indywidualnej analizy przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, co pozwoli na wybór odpowiedniej dla Państwa formy rozliczeń z urzędem skarbowym.
  3. Rejestracja jako płatnik VAT – jeśli charakter Państwa działalności będzie wymagał rejestracji jako płatnik VAT, nasze biuro rachunkowe, również dopełni w tym zakresie wszelkich koniecznych działań.
  4. Rejestracja w ZUS. W terminie 7 dni od przyjęcia do pracy pracowników, należy dokonać zgłoszenia do ZUS wszystkich pracowników, współpracowników zatrudnionych w nowej firmie.

Większość osób zakładających pierwszą własną firmę, decyduje się na jednoosobową działalność gospodarczą. W tym wypadku nowy przedsiębiorca musi dokonać rejestracji w CEIDG.

Nasze biuro rachunkowe w Rzeszowie i Krakowie wykona wszystkie wymagane w tym zakresie czynności. W imieniu naszych klientów wypełnimy odpowiedni wniosek do CEIDG, który jednocześnie będzie zgłoszeniem Państwa działalności do

  • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
  • zakładu ubezpieczeń społecznych w ZUS,
  • właściwego urzędu skarbowego.

Rejestracja firmy w CEIDG zawiera wszystkie podstawowe dane firmy, takie jak: nazwa firmy, adres siedziby, miejsce prowadzenie działalności gospodarczej, określenie przedmiotu działalności (PKD), datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Poprzez wniosek możemy również ustanowić pełnomocników.

Zapraszamy do współpracy.

ŻarówkaZainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych oddziałów!

Przejdź do kontaktu
Kontakt
Kontakt Rzeszów

Oddział Rzeszów

ul. Solińska 1 lok. 15
35-119 Rzeszów
woj. podkarpackie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl

Kontakt Kraków

Oddział Kraków

ul. Bochenka 24 lok. 47
30-693 Kraków
woj. małopolskie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl