(48) 794 357 459                    biuro@finteam.pl

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPIR)

Księga przychodów i rozchodów (potocznie określana jako księgowość uproszczona lub po prostu KPIR) to jedna z podstawowych narzędzi stosowanych do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca zapisuje w niej wszystkie przychody oraz rozchody, czyli koszty uzyskania przychodu. Następnie na podstawie wprowadzonych danych, określany jest dochód przedsiębiorcy, od którego przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzić podatek dochodowy. Z KPIR mogą korzystać zarówno osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, jak i rozliczających się liniowo.

Zakres danych, które muszą być ewidencjonowane w KPIR, określa wzór księgi przychodów i rozchodów dołączony do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia ksiąg rozchodów i przychodów (Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późniejszymi zmianami.)

KTO MOŻE PROWADZIĆ KSIĘGOWOŚĆ NA ZASADACH KPIR

Z KPiR mogą skorzystać osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność oraz:

  • spółki jawne osób fizycznych
  • spółki partnerskie
  • spółki cywilne osób fizycznych

Ograniczeniem, które zmusza przedsiębiorcą do przejścia na pełną księgowość , jest przekroczenie 2mln euro obrotu za poprzedni rok księgowy.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – WADY I ZALETY

Największa i niekwestionowaną zaletą KPIR, jest wliczanie w koszty uzyskania przychodu wszystkich wydatków związanych bezpośrednio z jego uzyskaniem. Każdy koszt zaksięgowany w KPIR obniża rentowność działalności gospodarczej, zmniejszając dochód firmy, tym samym obniża podatek dochodowy.

Niestety ta forma prowadzenia księgowa, ma również swoje wady. Zmusza ona przedsiębiorcę do gromadzenia i przechowywania dokumentów księgowych, które muszą być prawidłowo opisane i zaewidencjonowane, co jest zajęciem żmudnym i czasochłonnym. Cała ewidencja księgowa musi być prowadzona systematycznie oraz cyklicznie sprawdzana. Nieprawidłowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów może skończyć się wszczęciem postępowania skarbowego wobec przedsiębiorcy, któremu grożą z tego tytułu ewentualne sankcje ze strony US.

Dlatego też większość przedsiębiorców, którzy nie posiadają we własnej firmie działu księgowego, powierzają prowadzenie KPIR biurom rachunkowym jak Nasze. Doświadczona kadra biura księgowego FINTEAM z Rzeszowa i Krakowa jest gwarancją dla Przedsiębiorcy, iż jego księgi przychodów i rozchodów są prowadzone w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi, a przedsiębiorca nie jest narażony na sankcje skarbowe z tyt. błędów popełnionych księgowych.

ŻarówkaZainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych oddziałów!

Przejdź do kontaktu
Kontakt
Kontakt Rzeszów

Oddział Rzeszów

ul. Solińska 1 lok. 15
35-119 Rzeszów
woj. podkarpackie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl

Kontakt Kraków

Oddział Kraków

ul. Bochenka 24 lok. 47
30-693 Kraków
woj. małopolskie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl