(48) 794 357 459                    biuro@finteam.pl

Leasing sprzętu medycznego

W ramach leasingu sprzętu stomatologicznego, możemy sfinansować wyposażeniem gabinetów dentystycznych.

 

Firmy leasingowe oferują trzy formy finansowani:

 • leasing operacyjny
 • leasing finansowy
 • pożyczka

Wybór danej formy finansowania zależy od prowadzony księgowości oraz tego czy podmiot jest płatnikiem VAT.
Jest to bardzo istotne ze względu na 8% stawkę podatku VAT.

 

 

PRZEDMIOTY LEASINGU W RAMACH GRUPY

 • Autoklawy stomatologiczne
 • Automatyczna konserwacja końcówek
 • Destylarki stomatologia
 • Elektrokoagulator
 • Endodoncja – urządzenia endodontyczne
 • Endometry
 • Kamery wewnątrzustne
 • Kątnice na mikrosilnik
 • Kątnice turbinowe
 • Lampy bakteriobójcze
 • Lampy polimeryzacyjne światłowody
 • Lampy do wybielania zębów
 • Lupy stomatologiczne
 • Mikrosilniki
 • Mikrosilniki do chirurgii i implantologii – Fizjodyspensery
 • Myjki ultradźwiękowe do gabinetu
 • Oleje do końcówek
 • Ozonoterapia
 • Piaskarki stomatologiczne
 • Prostnice na mikrosilnik
 • Radiologia
 • Skalery i końcówki do skalera
 • Sprężarki
 • Ssaki medyczne
 • Wytrząsarki do kapsułek
 • Unity stomatologiczne
 • Zgrzewarki do rękawów
 • Inne – sprzęt stomatologiczny
 • Asystory i taborety

Maksymalny wiek przedmiotu i okres leasingu *
GRUPA I – NOWE
GRUPA II – 1-5 lat

Dostawca przedmiotu leasingu

Dostawcą przedmiotu leasingu może być zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna, m.in.:

 • autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor, autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor prowadzący komis (podmioty preferowane),
 • multi-dystrybutor maszyn i urządzeń używanych, inna firma leasingowa (maszyny i urządzenia poleasingowe), firmy specjalizujące się w imporcie, brokerzy (podmioty akceptowane),
 • mali importerzy indywidualni, firmy sprzedające maszynę lub urządzenie będące składnikiem majątku (niechętnie akceptowane

Ważne jest, aby w momencie sprzedaży środka trwałego dostawca wystawił fakturę VAT.

WARUNKI UMÓW LEASINGU

 • finansowanie do 100% wartości transakcji,
 • leasing operacyjny i finansowy,
 • okres leasingu: od 6 do 60 miesięcy (finansowy) i od 24 do 60 miesięcy (operacyjny)
 • waluta – PLN, EUR, CHF, USD, JPY
 • raty leasingu – zmienne oparte na rynkowych stopach procentowych (WIBOR, EURIBOR) lub stałe oparte na stałej stopie procentowej (równe, degresywne, sezonowe, indywidualne)
 • wartość końcowa w przypadku leasingu operacyjnego – ustalona w oparciu o przepisy podatkowe, poniżej wartości rynkowej przedmiotu.

ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWE

 • wekslu in blanco,
 • ubezpieczenie przedmiotu leasingu.

KORZYŚCI DLA KORZYSTAJĄCEGO
1.W przypadku leasingu operacyjnego, Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • wstępną opłatę leasingową
 • raty leasingowe
 • wydatki związane z eksploatacją urządzenia
 • koszty ubezpieczenia
 • VAT – w całości do odliczenia

2.Decydując się na leasing finansowy, Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • część odsetkową raty leasingowej
 • wydatki związane z eksploatacją urządzenia
 • koszty ubezpieczenia
 • amortyzację sprzętu
 • VAT* – w całości do odliczenia
 • w leasingu finansowym podatek VAT od całości transakcji jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej.

3.Decydując się na pożyczkę, Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • część odsetkową raty leasingowej
 • wydatki związane z eksploatacją urządzenia
 • koszty ubezpieczenia
 • amortyzację sprzętu
 • VAT* – w całości do odliczenia
 • od samego początku właścicielem sprzętu jest Korzystający.

ŻarówkaZainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych oddziałów!

Przejdź do kontaktu
Kontakt
Kontakt Rzeszów

Oddział Rzeszów

ul. Solińska 1 lok. 15
35-119 Rzeszów
woj. podkarpackie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl

Kontakt Kraków

Oddział Kraków

ul. Bochenka 24 lok. 47
30-693 Kraków
woj. małopolskie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl