(48) 794 357 459                    biuro@finteam.pl

Leasing maszyn

W ramach leasingu sprzętu budowlanego towarzystwa leasingowe finansują uniwersalne oraz specjalistyczne maszyny znajdujących zastosowanie przy pracach budowlanych.

Maszyny jakie możemy sfinansować

 • koparki,
 • koparko-ładowarki,
 • spycharki,
 • mikrokoparki,
 • ładowarki łyżkowe,
 • ładowaki kołowe,
 • walce drogowe,
 • kruszarki,
 • koparko-ładowarki,
 • młoty,
 • równiarki,
 • żurawie,
 • zagęszczarki,
 • zrywarki,
 • równiarki,
 • ubijarki,
 • stabilizatorów podłoża,
 • frezarek asfaltu,
 • rozściełacze do asfaltu,
 • nożyce wyburzeniowe,
 • dźwigi,
 • dźwigi samojezdne,
 • żurawie,
 • węzły betoniarskie,
 • agregaty,
 • elektronarzędzia,
 • rusztowania
 • itp.

Dostawca przedmiotu leasingu

Dostawcą przedmiotu leasingu może być zarówno osoba prawna, jak i osoba fizyczna, m.in.:

 • autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor, autoryzowany przedstawiciel/dystrybutor prowadzący komis (podmioty preferowane),
 • multi-dystrybutor maszyn i urządzeń używanych, inna firma leasingowa (maszyny i urządzenia poleasingowe), firmy specjalizujące się w imporcie, brokerzy (podmioty akceptowane),
 • mali importerzy indywidualni, firmy sprzedające maszynę lub urządzenie będące składnikiem majątku (niechętnie akceptowane)

Podstawowe parametry finansowania

 • finansowanie do 100% wartości transakcji,
 • leasing operacyjny i finansowy,
 • okres leasingu: od 6 do 60 miesięcy (finansowy) i od 24 do 60 miesięcy (operacyjny)
 • waluta – PLN, EUR
 • raty leasingu – zmienne oparte na rynkowych stopach procentowych (WIBOR, EURIBOR) lub stałe oparte na stałej stopie procentowej (równe, degresywne, sezonowe, indywidualne)
 • wartość końcowa w przypadku leasingu operacyjnego – ustalona w oparciu o przepisy podatkowe, poniżej wartości rynkowej przedmiotu.

ZABEZPIECZENIE PODSTAWOWE

 • wekslu in blanco,
 • ubezpieczenie przedmiotu leasingu.

KORZYŚCI DLA KORZYSTAJĄCEGO

1.W przypadku leasingu operacyjnego, Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • wstępną opłatę leasingową
 • raty leasingowe
 • wydatki związane z eksploatacją urządzenia
 • koszty ubezpieczenia
 • VAT – w całości do odliczenia

2.Decydując się na leasing finansowy, Korzystający do kosztów uzyskania przychodów zaliczy:

 • część odsetkową raty leasingowej
 • wydatki związane z eksploatacją urządzenia
 • koszty ubezpieczenia
 • amortyzację sprzętu
 • VAT* – w całości do odliczenia
 • w leasingu finansowym podatek VAT od całości transakcji jest płatny z góry za cały okres trwania umowy leasingowej.

ŻarówkaZainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych oddziałów!

Przejdź do kontaktu
Kontakt
Kontakt Rzeszów

Oddział Rzeszów

ul. Solińska 1 lok. 15
35-119 Rzeszów
woj. podkarpackie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl

Kontakt Kraków

Oddział Kraków

ul. Bochenka 24 lok. 47
30-693 Kraków
woj. małopolskie

 

   +48 794 357 459
   biuro[at]finteam.pl